Reglement NKDT

De rol van beide teams in het debat

Het debat wordt gevoerd tussen een voorstandersteam en een tegenstandersteam. Een team bestaat uit twee personen. De voorstanders verdedigen de stelling en komen met een beleidsplan om de samenleving te verbeteren. De tegenstanders moeten er op z’n minst voor zorgen dat de jury gaat twijfelen aan het nut en noodzaak van het voorstel.

De opzetbeurten

De eerste voorstander geeft in de opzetbeurt aan waarom zij voor de stelling is en hoe de nieuw situatie bereikt moet worden aan de hand van alle Standaard Geschilpunten. De tegenstander zal in haar beurt trachten het voorstel en de bijbehorende argumenten van de voorstander te weerleggen. In deze beurt dienen de voor- en tegenstanders alle belangrijke argumenten te behandelen.

De verweerbeurten

Na beide opzetbeurten voert de tweede spreker van de voorstanders de eerste verweerbeurt met als doel om de argumenten van de tegenstanders te weerleggen. Daarna doet de tweede tegenstanders hetzelfde, maar dan om de zaak van de tegenstanders te bepleiten en die van de voorstanders aan te vallen.

De conclusiebeurten

Het debat eindigt met een samenvatting en conclusie van beide partijen. De eerste spreker van de tegenstanders voert het eerst het woord en dan sluiten de eerste spreker van de voorstanders het debat. In deze samenvatting wordt een overzicht gegeven van het verloop van het debat. Er mogen in deze beurt geen nieuwe argumenten worden gebruikt.

Interrupties

In alle beurten mag de luisterende partij de spreker vragen stellen. Dit doet men door te gaan staan. De spreker mag de interruptie toelaten of afwijzen. De vraag moet kort en enkelvoudig zijn. Over het antwoord mag niet gediscussieerd worden. Tijdens de interruptie van maximaal 15 seconden mag de spreker de vragensteller afkappen. Tijdens de interruptie wordt de tijd stil gezet.

Schematisch ziet het Oxforddebat er zo uit:

1. Eerste voorstander opzetbeurt 4 minuten
2. Eerste tegenstander opzetbeurt 4 minuten
3. Tweede voorstander verweerbeurt 4 minuten
4. Tweede tegenstander verweerbeurt 4 minuten
5. Derde tegenstander samenvatting en conclusiebeurt 2 minuten
6. Derde voorstander samenvatting en conclusiebeurt 2 minuten